Ecologizare Mediu - Suport obtinere acte de reglementare
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Ecologizare Mediu va asigura servicii de consultanta de mediu specializate si va sprijina in vederea obtinerii noilor acte de reglementare (Autorizatie de mediu, Aviz/Acord de mediu, etc) prin preluarea intregii responsabilitati privind demersurile necesare realizarii si depunerii documentelor necesare in vederea obtinerii actelor de reglementare, in conformitate cu prevedrile legislatiei specifice de mediu in vigoare. De asemenea realizam si inregistrarea societatii in Sistemul Integrat de Mediu (SIM) de pe site-ul ANPM.

Autorizatia de mediu este un act tehnico-juridic emis de catre autoritatea competenta din domeniul protectiei mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau ai unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu punerii acesteia in functiune. 

Acordul de mediu este un act tehnico-juridic prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al impactului asupra mediului. Acest act obligatoriu reprezinta decizia autoritatii competente din domeniul protectiei mediului care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul din punct de vedere al protectiei mediului.

Avizul de mediu este un act tehnico-juridic emis de catre autoritatea competenta din domeniul protectiei mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in proiectul supus aprobarii.

Solicitarea si obtinerea actelor de reglementare sunt obligatorii atat pentru desfasurarea activitatii existente, cat si pentru inceperea unei noi activitati.

Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului, conform art. 14 alin.(2) din OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si poate fi santionata cu amenda de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru persoane juridice si suspendarea activitatii pana la intrarea in legalitate.

Procedura prin care este reglementata autorizatia de mediu este stabilita prin OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

La cererea clientului putem furniza soluții eficiente privind activitatea de monitorizare a calitatii mediului solicitate prin Autorizatia de mediu, prin identificarea laboratoarelor acreditate in vederea efectuarii analizelor de apă, aer, sol, zgomot si vibratii.

 

Documente necesare obtinerii Autorizatiei de mediu:

  • cerere tipizata pentru eliberarea autorizatiei de mediu

  • fisa de prezentare si declaratia din Anexa 2 aferenta O.M. nr. 1798/2007

  • dovada prin care este facuta publica solicitarea prin cel putin una din modalitatile de informare prezentate in Anexa 3

  • planul de situatie si planul de incadrare in zona a obiectivului  

  • proces verbal de constatare pentru verificarea respectarii conditiilor impuse prin acordul de mediu sau, dupa caz, nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent

  • formularul de inregistrare prevazut in tabelul nr.1 din Anexa nr. 5 insotit de documentele specificate de acestea, in cazul autorizarii activitatii gradinilor zoologice, acvariilor publice si centrelor de realibitare sau de ingrijire

  • dovada achitarii tarifului la caseria Agenției pentru Protectia Mediului

 

Termenul de eliberare al autorizatiei de mediu este de maximum 90 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete si este valabila pe o perioada de maxim 5 ani. Prelungirea valabilitatii unei autorizatii deja existente, se solicita cu 45 de zile inainte de expirarea acesteia, iar actele necesare solicitarii autorizatiei de mediu se depun la oficiul ANPM, pe raza careia se afla amplasamentul.

In cazul demararii unui proiect sau a unei investitii este necesara parcurgerea unor etape si obtinerea unor acte de reglementare, in functie de faza in care se afla aceasta:

  • in vederea realizarii proiectelor este necesara obtinerea avizului de mediu, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, cu modificarile si completarile ulterioare

  • dupa realizarea proiectului, in vederea demararii investitiei este necesara obtinerea acordului de mediu, conform H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului inconjurator

  • dupa finalizarea investitiei, daca activitatea desfasurata are impact semnificativ asupra mediului, este necesara obtinerea autorizatiei de mediu conform Ordinului nr. 1798/2007 pentu aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.

 

    Ecologizare Mediu S.R.L. este o firma specializata in asigurarea serviciilor de consultanta de mediu eficiente si personalizate pe diferite domenii de activitate

Suport in vederea obtinerii

actelor de reglementare

S.C. Ecologizare Mediu S.R.L.

”Pentru o lume mai buna, mai curata si mai sanatoasa.

Seriozitate, eficienta si profesionalism”