Ecologizare Mediu - Reglementari generale de mediu
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Legislatia specifica din domeniul protectiei mediului:

 • Legea nr. 195/2005 privind protectia mediului

 • Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

 • Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 • H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

 • H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor

 • H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 • H.G. nr. 1872/2006 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 • H.G. nr. 247/2011 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 • H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei

 • Ordin nr. 2742/3190/205 din 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiile comisiei de autorizare

 • O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • O.U.G. nr. 48/2017 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • O.U.G. nr. 68/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

 • O.U.G. nr. 38/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 • O.U.G. nr. 39/2016 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Ecologizare Mediu S.R.L. este o firma specializata in asigurarea serviciilor de consultanta de mediu eficiente si personalizate pe diferite domenii de activitate

Reglementari generale de mediu

S.C. Ecologizare Mediu S.R.L.

”Pentru o lume mai buna, mai curata si mai sanatoasa.

Seriozitate, eficienta si profesionalism”