Ecologizare Mediu - Evidenta gestiunii deseurilor
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Evidenta gestiunii deseurilor este reglementata prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si prin H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Legea nr. 211/2011 stabileste masurile necesare pentru protectia mediului si a sanatatii populatiei, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor si prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor si cresterea eficientei folosirii acestora.

Conform prevederilor legislatiei de mediu in vigoare, colectarea selectiva este obligatorie pe categorie de deseu, in vederea eficientizarii operatiunilor de valorificare sau eliminare a acestora.

Totodata este interzisa amestecarea unor tipuri de deseuri periculoase cu alte tipuri de deseuri periculoase sau cu alte tipuri de deseuri nepericuloase.

Evidenta gestiunii deseurilor pe categorii de deseuri se realizeaza lunar si se tine la zi, in vederea prezentarii acesteia in cazul controalelor autoritatilor de mediu si pentru realizarea raportarilor specifice catre AFM si ANPM.

Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, pentru fiecare tip de deseu si numai pentru deseurile generate in cadrul activitatilor proprii.

 

Ecologizare Mediu S.R.L. este o firma specializata in asigurarea serviciilor de consultanta de mediu eficiente si personalizate pe diferite domenii de activitate

Evidenta gestiunii deseurilor

S.C. Ecologizare Mediu S.R.L.

”Pentru o lume mai buna, mai curata si mai sanatoasa.

Seriozitate, eficienta si profesionalism”