Ecologizare Mediu - Responsabil de mediu
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Responsabil de mediu

Responsabilul de mediu are urmatoarele responsabilitati:

 • asigura consultanta de mediu specializata in vederea cautarii celor mai eficiente, fiabile si economice solutii in vederea respectarii prevederilor legislatiei specifice de mediu si indeplinirii obiectivelor de mediu

 • de a identifica si codifica toate deseurile produse de catre societate

 • indeplineste obligatiile legale privind gestiunea deseurilor, in conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor si asigurarea evidentei gestiunii deseurilor generate de societate, inclusiv a deseurilor periculoase in conformitate cu HG nr. 856/2002

 • de a raporta catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului evidenta lunara/anuala a gestiunii deseurilor, atat in format hartie, cat si electronic in SIM - Sistemul Integrat de Mediu

 • de a realiza si transmite raportarea lunara si anuala catre Administratia Fondului de Mediu

 • de a completa documentele de transport pentru toate deseurile livrate catre societati autorizate, Anexa nr. 2 din HG nr. 1061/2008 - pentru deseurile nepericuloase si Anexa nr. 3 din HG nr. 2061/2008

 • de a urmari trasabilitatea deseurilor pana la destinatia finala (valorificarea sau eliminarea finala)

 • asigura suport in vederea intocmirii documentatiei tehnice si obtinerii actelor de reglementare (autorizatie de mediu, etc.)

 • instruieste personalul cu privire la responsabilitatile acestora in conformitate cu legislatia specifica de mediu

 • elaboreaza, dupa caz, planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale

 • realizeaza si urmareste modul de indeplinire a planurilor in vederea reducerii poluarii si implementeaza sisteme integrate de management de mediu

 • identifica reciclatori autorizati in vederea preluarii de catre acestia a deseurilor generate pe categorii

 • participa activ si responsabil la controalele efectuate de catre autoritatile din domeniul protectiei mediului

 • interpreteaza si informeaza periodic noutatile privitoare la legislatia de mediu in vigoare, impreuna cu recomndari de implementare

 

 Ecologizare Mediu S.R.L. este o firma specializata in asigurarea serviciilor de consultanta de mediu eficiente si personalizate pe diferite domenii de activitate

S.C. Ecologizare Mediu S.R.L.

”Pentru o lume mai buna, mai curata si mai sanatoasa.

Seriozitate, eficienta si profesionalism”