Ecologizare Mediu - Legislatie de mediu
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Legislatia de mediu cuprinde toate actele de normative (legi, hotarari si ordonante de Guvern) ce definesc si reglementeaza toate masurile si obligatiile legale, aplicabile atat persoanelor fizice cat si celor juridice, reprezentand raspunderi privind eficientizarea actiunilor de generare si gestionare corecta a deseurilor si masurile necesare protectiei mediului prin actiuni de colectarea selectiva a deseurilor, transportul acestora, depozitarea si valorificarea sau eliminarea acestora, prin metodele prevazute de legislatie in functie de tipul de deseu.

In paragrafele urmatoare este prezentata o sinteza a celor mai importante obligatii impuse firmelor prin legislatia actuala de mediu:

  • obligatia de a nu degrada mediul prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel (Legea nr. 195/2005 privind protectia mediului), amenzile aplicate fiind cuprinse intre 25.000 lei si 50.000 lei

  • obligatia de a functiona cu respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu pentru activitatile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului (Legea nr. 195/2005 privind protectia mediului) - amenzile aplicate fiind cuprinse intre 50.000 lei si 100.000 lei

  • obligatia desemnarii unei persoane responsabila cu managementul deseurilor (Legea nr. 211/2011) - lipsa unei persoane responsabile fiind sanctionata cu amenda cuprinsă intre 15.000 lei si 30.000 lei

  • obligatia detinerii si completarii la zi a dosarului propriu de management al deseurilor, ce cuprinde identificarea, clasificarea si raportarea diferentiata a tipurilor de deseuri generate (H.G. nr. 856/2002 si Legea nr. 211/2011). Acest dosar contine contractele cu colectorii autorizati de deseuri, autorizatiile de mediu, raportarile lunare si anuale catre AFM si ANPM, evidenta lunara privind gestionarea deseurilor - lipsa acestui dosar fiind sanctionata cu amenda cuprinsa intre 15.000 lei si 30.000 lei

  • obligatia colectarii selective pe categorie cel putin a deseurilor din hartie, metal, plastic si sticla (Legea nr. 211/2011), amenzile aplicate fiind cuprinse intre 20.000 lei si 40.000 lei

  • se interzice transportarea deseurilor cu mijloace de transport neautorizate (H.G. nr. 1061/2008), amenzile fiind cuprinse intre 10.000 lei si 30.000 lei

  • se interzice abandonarea deseurilor si depozitarea in locuri neautorizate (Legea nr. 211/2011), amenzile fiind cuprinse intre 20.000 lei si 40.000 lei

 

   Ecologizare Mediu S.R.L. este o firma specializata in asigurarea serviciilor de consultanta de mediu eficiente si personalizate pe diferite domenii de activitate

Rezumat legislatie de mediu

S.C. Ecologizare Mediu S.R.L.

”Pentru o lume mai buna, mai curata si mai sanatoasa.

Seriozitate, eficienta si profesionalism”