Ecologizare Mediu - Coduri deseuri
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Lista codurilor de deseuri, inclusiv deseurile periculoase(*)

 

Categorii de deseuri

01. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor

02. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor

03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului

04. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă

05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor

06. Deşeuri din procese chimice anorganice

07. Deşeuri din procese chimice organice

08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice

09. Deşeuri din industria fotografică

10. Deşeuri din procesele termice

11. Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă

12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice

13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08)

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte

16. Deşeuri nespecificate în altă parte

17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)

18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii)

19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial

20. Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat

 

01 Deşeuri rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor

01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor

01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere

01 01 02 deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere

01 03 deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase

01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05

01 03 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 08 deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 09 nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 99 alte deşeuri nespecificate

01 04 deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere

01 04 07* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizicăşi chimică a minereurilor nemetalifere

01 04 08 deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 09 deşeuri de nisip şi argilă

01 04 10 deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 11 deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor, care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11

01 04 13 deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 99 alte deşeuri nespecificate

01 05 noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare

01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce

01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri

01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase

01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06

01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06

01 05 99 alte deşeuri nespecificate

 

02 Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor

02 01 deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit

02 01 01 nămoluri de la spălare şi curăţare

02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale

02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale

02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)

02 01 06 dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei

02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră

02 01 08* deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08

02 01 10 deşeuri metalice

02 01 99 alte deşeuri nespecificate

02 02 deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animală

02 02 01 nămoluri de la spălare şi curăţare

02 02 02 deşeuri de ţesuturi animale

02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 02 04 nămoluri de la epurarea, efluenţilor proprii

02 02 99 alte deşeuri nespecificate

02 03 deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei

02 03 01 nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare

02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare

02 03 03 deşeuri de la extracţia cu solvenţi

02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 03 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 03 99 alte deşeuri nespecificate

02 04 deşeuri de la procesarea zahărului

02 04 01 nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr

02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu

02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 04 99 alte deşeuri nespecificate

02 05 deşeuri din industria produselor lactate

02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 05 02 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 05 99 alte deşeuri nespecificate

02 06 deşeuri din industria produselor de panificaţie şi cofetărie

02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare

02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 06 99 alte deşeuri nespecificate

02 07 deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua, ceaiul şi cacaua)

02 07 01 deşeuri de la spălarea, curăţarea şi prelucrarea mecanică a materiei prime

02 07 02 deşeuri de la distilarea băuturilor alcoolice

02 07 03 deşeuri de la tratamente chimice

02 07 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 07 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă

02 07 99 alte deşeuri nespecificate

 

03 Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului

03 01 deşeuri de la procesarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei

03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută

03 01 04* rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir cu conţinut de substanţe periculoase

03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

03 01 99 alte deşeuri nespecificate

03 02 deşeuri de la conservarea lemnului

03 02 01* agenţi de conservare organici nehalogenaţi pentru lemn

03 02 02* agenţi de conservare organocloruraţi pentru lemn

03 02 03* agenţi de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04* agenţi de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05* alţi agenţi de conservare pentru lemn, cu conţinut de substanţe periculoase

03 02 99 alţi agenţi de conservare pentru lemn, nespecificaţi

03 03 deşeuri de la producerea şi procesarea pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului

03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă

03 03 02 nămoluri de leşie verde (de la recuperarea soluţiilor de fierbere)

03 03 05 nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei

03 03 07 deşeuri mecanice de la fierberea hârtiei şi cartonului reciclate

03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării

03 03 09 deşeuri de nămol de caustificare

03 03 10 fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conţinut de fibre, material de umplutură, cretare

03 03 11 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 03 03 10

03 03 99 alte deşeuri nespecificate

 

04 Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă

04 01 deşeuri din industriile pielăriei şi blănăriei

04 01 01 deşeuri de la seruire

04 01 02 deşeuri de la cenuşărire

04 01 03* deşeuri de la degresare cu conţinut de solvenţi fără faza lichidă

04 01 04 flota de tăbăcire cu conţinut de crom

04 01 05 flota de tăbăcire fără conţinut de crom

04 01 06 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de crom

04 01 07 nămoluri, în special de la epurarea efluenţilor în incinta, fără conţinut de crom

04 01 08 deşeuri de piele tăbăcită (răzături, stutuituri, tăieturi, praf de lustruit) cu conţinut de crom

04 01 09 deşeuri de la apretare şi finisare

04 01 99 alte deşeuri nespecificate

04 02 deşeuri din industria textilă

04 02 09 deşeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materii organice din produse naturale (grăsime, ceară)

04 02 14* deşeuri de la finisare cu conţinut de solvenţi organici

04 02 15 deşeuri de la finisare cu alt conţinut decât cel specificat la 04 02 14

04 02 16* coloranţi şi pigmenţi cu conţinut de substanţe periculoase

04 02 17 coloranţi şi pigmenţi, alţii decât cei specificaţi la 04 02 16

04 02 19* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase

04 02 20 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19

04 02 21 deşeuri de fibre textile neprocesate

04 02 22 deşeuri de fibre textile procesate

04 02 99 alte deşeuri nespecificate

 

05 Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor

05 01 deşeuri de la rafinarea petrolului

05 01 02* şlamuri de la desalinizare

05 01 03* şlamuri din rezervoare

05 01 04* nămoluri acide alchilice

05 01 05* reziduuri uleioase

05 01 06* nămoluri uleioase de la operaţiile de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor

05 01 07* gudroane acide

05 01 08* alte gudroane

05 01 09* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incinta cu conţinut de substanţe periculoase

05 01 10 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09

05 01 11* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

05 01 12* acizi cu conţinut de uleiuri

05 01 13 nămoluri de la cazanul apei de alimentare

05 01 14 deşeuri de la coloanele de răcire

05 01 15* argile de filtrare epuizate

05 01 16 deşeuri cu conţinut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17 bitum

05 01 99 alte deşeuri nespecificate

05 06 deşeuri de la tratarea pirolitică a cărbunilor

05 06 01* gudroane acide

05 06 03* alte gudroane

05 06 04 deşeuri de la coloanele de răcire

05 06 99 alte deşeuri nespecificate

05 07 deşeuri de la purificarea şi transportul gazelor naturale

05 07 01* deşeuri cu conţinut de mercur

05 07 02 deşeuri cu conţinut de sulf

05 07 99 alte deşeuri nespecificate

 

06 Deşeuri din procese chimice anorganice

06 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea acizilor

06 01 01* acid sulfuric şi acid sulfuros

06 01 02* acid clorhidric

06 01 03* acid fluorhidric

06 01 04* acid fosforic şi acid fosforos

06 01 05* acid azotic şi acid azotos

06 01 06* alţi acizi

06 01 99 alte deşeuri nespecificate

06 02 deşeuri de la PPFU bazelor

06 02 01* hidroxid de calciu

06 02 03* hidroxid de amoniu

06 02 04* hidroxid de sodiu şi potasiu

06 02 05* alte baze

06 02 99 alte deşeuri nespecificate

06 03 deşeuri de la PPFU sărurilor şi a soluţiilor lor şi a oxizilor metalici

06 03 11* săruri solide şi soluţii cu conţinut de cianuri

06 03 13* săruri solide şi soluţii cu conţinut de metale grele

06 03 14 săruri solide şi soluţii, altele decât cele specificate la 06 03 11 şi 06 03 13

06 03 15* oxizi metalici cu conţinut de metale grele

06 03 16 oxizi metalici, alţii decât cei specificaţi la 06 03 15

06 03 99 alte deşeuri nespecificate

06 04 deşeuri cu conţinut de metale, altele decât cele specificate la 06 03

06 04 03* deşeuri cu conţinut de arsen

06 04 04* deşeuri cu conţinut de mercur

06 04 05* deşeuri cu conţinut de alte metale grele

06 04 99 alte deşeuri nespecificate

06 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

06 05 02* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

06 05 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02

06 06 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare şi desulfurare

06 06 02* deşeuri cu conţinut de sulfuri periculoase

06 06 03 deşeuri cu conţinut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02

06 06 99 alte deşeuri nespecificate

06 07 deşeuri de la PPFU halogenilor şi a proceselor chimice cu halogeni

06 07 01* deşeuri cu conţinut de azbest de la electroliză

06 07 02* cărbune activ de la producerea clorului

06 07 03* nămol de sulfat de bariu cu conţinut de mercur

06 07 04* soluţii şi acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99 alte deşeuri nespecificate

06 08 deşeuri de la PPFU siliconului şi a derivaţilor din silicon

06 08 02* deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi

06 08 99 alte deşeuri nespecificate

06 09 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor şi de la procesele chimice cu fosfor

06 09 02 zgură fosforoasă

06 09 03* deşeuri pe bază de calciu care conţin sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

06 09 04 deşeuri pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03

06 09 99 alte deşeuri nespecificate

06 10 deşeuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot şi obţinerea îngrăşămintelor

06 10 02* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

06 10 99 alte deşeuri nespecificate

06 11 deşeuri de la producerea pigmenţilor anorganici şi a opacizanţilor

06 11 01 deşeuri pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99 alte deşeuri nespecificate

06 13 deşeuri de la procese chimice anorganice fără altă specificaţie

06 13 01* produşi anorganici de protecţie a instalaţiei, agenţi de conservare a lemnului şi alte biocide.

06 13 02* cărbune activ epuizat (cu excepţia 06 07 02)

06 13 03 negru de fum

06 13 04* deşeuri de la procesele cu azbest

06 13 05* funingine

06 13 99 alte deşeuri nespecificate

 

07 Deşeuri din procese chimice organice

07 01 deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (PPFU) produşilor chimici organici de bază

07 01 01* soluţii apoase de spălare şi soluţii mumă

07 01 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 01 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 01 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare şi reacţie

07 01 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 01 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 01 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 01 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11

07 01 99 alte deşeuri nespecificate

07 02 deşeuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic şi fibrelor artificiale

07 02 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 02 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 02 04* alţi solvenţi organici, soluţii de spălare şi soluţii mumă

07 02 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 02 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 02 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 02 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 02 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 02 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11

07 02 13 deşeuri de materiale plastice

07 02 14* deşeuri de aditivi cu conţinut de substanţe periculoase

07 02 15 deşeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14

07 02 16* deşeuri cu conţinut de siliconi periculoşi

07 02 17 deşeuri cu conţinut de siliconi altele decât cele menţionate la 07 02 16*

07 02 99 alte deşeuri nespecificate

07 03 deşeuri de la PPFU vopselelor şi pigmenţilor organici (cu excepţia 06 11)

07 03 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 03 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 03 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 03 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 03 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 03 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 03 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 03 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 03 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11

07 03 99 alte deşeuri nespecificate

07 04 deşeuri de la PPFU produselor de protecţie a instalaţiilor (cu excepţia 02 01 08 şi 02 01 09), agenţilor de conservare a lemnului(cu excepţia 03 02) şi altor biocide

07 04 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 04 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 04 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 04 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 04 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 04 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 04 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 04 11* nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 04 12 nămoluri de la tratarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11

07 04 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07 04 99 alte deşeuri nespecificate

07 05 deşeuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 05 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 05 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 05 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 05 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 05 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 05 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 05 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 05 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11

07 05 13* deşeuri solide cu conţinut de substanţe periculoase

07 05 14 deşeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13

07 05 99 alte deşeuri nespecificate

07 06 deşeuri de la PPFU grăsimilor, unsorilor, săpunurilor, detergenţilor, dezinfectanţilor şi produselor cosmetice

07 06 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 06 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 06 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 06 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 06 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 06 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 06 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 06 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 06 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11

07 06 99 alte deşeuri nespecificate

07 07 deşeuri de la PPFU produselor chimice înnobilate şi a produselor chimice nespecificate în listă

07 07 01* lichide apoase de spălare şi soluţii mumă

07 07 03* solvenţi organici halogenaţi, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 07 04* alţi solvenţi organici, lichide de spălare şi soluţii mumă

07 07 07* reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reacţie

07 07 08* alte reziduuri din blazul coloanelor de reacţie

07 07 09* turte de filtrare halogenate şi absorbanţi epuizaţi

07 07 10* alte turte de filtrare şi absorbanţi epuizaţi

07 07 11* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

07 07 12 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11

07 07 99 alte deşeuri nespecificate

 

08 Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice

08 01 deşeuri de la PPFU vopselelor şi lacurilor şi îndepărtarea acestora

08 01 11* deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 12 deşeuri de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11

08 01 13* nămoluri de la vopsele şi lacuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 14 nămoluri de la vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

08 01 15* nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 16 nămoluri apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

08 01 17* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 18 deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17

08 01 19* suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 01 20 suspensii apoase cu conţinut de vopsele şi lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19

08 01 21* deşeuri de la îndepărtarea vopselelor şi lacurilor

08 01 99 alte deşeuri nespecificate

08 02 deşeuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01 deşeuri de pulberi de acoperire

08 02 02 nămoluri apoase cu conţinut de materiale ceramice

08 02 03 suspensii apoase cu conţinut de materiale ceramice

08 02 99 alte deşeuri nespecificate

08 03 deşeuri de la PPFU cernelurilor tipografice

08 03 07 nămoluri apoase cu conţinut de cerneluri

08 03 08 deşeuri lichide apoase cu conţinut de cerneluri

08 03 12* deşeuri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 13 deşeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12

08 03 14* nămoluri de cerneluri cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 15 nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14

08 03 16* deşeuri de soluţii de gravare

08 03 17* deşeuri de tonere de imprimante cu conţinut de substanţe periculoase

08 03 18 deşeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17

08 03 19* ulei de dispersie

08 03 99 alte deşeuri nespecificate

08 04 deşeuri de la PPFU adezivilor şi cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)

08 04 09* deşeuri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 10 deşeuri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

08 04 11* nămoluri de adezivi şi cleiuri cu conţinut de solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 12 nămoluri de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11

08 04 13* nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 14 nămoluri apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13

08 04 15* deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri şi solvenţi organici sau alte substanţe periculoase

08 04 16 deşeuri lichide apoase cu conţinut de adezivi şi cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15

08 04 17* ulei de colofoniu

08 04 99 alte deşeuri nespecificate

08 05 alte deşeuri nespecificate în 08

08 05 01* deşeuri de izocianaţi

 

09 Deşeuri din industria fotografică

09 01 deşeuri din industria fotografică

09 01 01* developanţi pe bază de apă şi soluţii de activare

09 01 02* soluţii de developare pe bază de apă pentru plăcile offset

09 01 03* soluţii de developare pe bază de solvenţi

09 01 04* soluţii de fixare

09 01 05* soluţii de albire şi soluţii de albire filatoare

09 01 06* deşeuri cu conţinut de argint de la tratarea în incintă a deşeurilor fotografice

09 01 07 film sau hârtie fotografică cu conţinut de argint sau compuşi de argint

09 01 08 film sau hârtie fotografică fără conţinut de argint sau compuşi de argint

09 01 10 camere de unică folosinţă fără baterii

09 01 11* cameră de unică folosinţă cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12 camere de unică folosinţă cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11

09 01 13* deşeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06

09 01 99 alte deşeuri nespecificate

 

10 Deşeuri din procesele termice

10 01 deşeuri de la centralele termice şi de la alte instalaţii de combustie (cu excepţia 19)

10 01 01 cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan (cu excepţia prafului de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02 cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui

10 01 03 cenuşă zburătoare de la arderea turbei şi lemnului netratat

10 01 04* cenuşă zburătoare de la arderea uleiului şi praf de cazan

10 01 05 deşeuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07 nămoluri pe bază de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09* acid sulfuric

10 01 13* cenuşi zburătoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil

10 01 14* cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 15 cenuşă de vatră, zgură şi praf de cazan de la co-incinerarea altor deşeuri decât cele specificate la 10 01 14

10 01 16* cenuşă zburătoare de la co-incinerare cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 17 cenuşă zburătoare de la co-incinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16

10 01 18* deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 19 deşeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 şi 10 01 18

10 01 20* nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 21 nămoluri de la epurarea efluenţilor în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20

10 01 22* nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 01 23 nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22

10 01 24 nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25 deşeuri de la depozitarea combustibilului şi de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalaţiile termice

10 01 26 deşeuri de la epurarea apelor de răcire

10 01 99 alte deşeuri nespecificate

10 02 deşeuri din industria siderurgică

10 02 01 deşeuri de la procesarea zgurii

10 02 02 zgura neprocesată

10 02 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 02 08 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07

10 02 10 cruste de tunder

10 02 11* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de uleiuri

10 02 12 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11

10 02 13* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 02 14 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10 02 13

10 02 15 alte nămoluri şi turte de filtrare

10 02 99 alte deşeuri nespecificate

10 03 deşeuri din metalurgia termică a aluminiului

10 03 02 resturi de anozi

10 03 04* zguri de la topirea primară

10 03 05 deşeuri de alumină

10 03 08* zguri saline de la topirea secundară

10 03 09* scorii negre de la topirea secundară

10 03 15* cruste care sunt inflamabile sau emit în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase

10 03 16 cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15

10 03 17* deşeuri cu conţinut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17

10 03 19* praf din gazele de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 20 praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19

10 03 21* alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 22 alte particule şi praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21

10 03 23* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 24 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23

10 03 25* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 26 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25

10 03 27* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 03 28 deşeuri de la epurarea, apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27

10 03 29* deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre cu conţinut de substanţe periculoase

10 03 30 deşeuri de la epurarea zgurilor saline şi scoriile negre, altele decât cele specificate la 10 03 29

10 03 99 alte deşeuri nespecificate

10 04 deşeuri din metalurgia termică a plumbului

10 04 01* zguri de la topirea primară şi secundară

10 04 02* scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară

10 04 03* arseniat de calciu

10 04 04* praf din gazul de ardere

10 04 05* alte particule şi praf

10 04 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 04 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 04 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09

10 04 99 alte deşeuri nespecificate

10 05 deşeuri din metalurgia termică a zincului

10 05 01 zguri de la topirea primară şi secundară

10 05 03* praf din gazul de ardere

10 05 04 alte particule şi praf

10 05 05* deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05 08* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 05 09 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08

10 05 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau emit, în contactul cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase

10 05 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10

10 05 99 alte deşeuri nespecificate

10 06 deşeuri din metalurgia termică a cuprului10 06 01 zguri de la topirea primară şi secundară

10 06 02 scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară

10 06 03* praf din gazul de ardere

10 06 04 alte particule şi praf

10 06 06* deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06 09* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 06 10 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09

10 06 99 alte deşeuri nespecificate

10 07 deşeuri din metalurgia termică a argintului, aurului şi platinei

10 07 01 zguri de la topirea primară şi secundară

10 07 02 scorii şi cruste de la topirea primară şi secundară

10 07 03 deşeuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04 alte particule şi praf

10 07 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 07* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 07 08 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07

10 07 99 alte deşeuri nespecificate

10 08 deşeuri din metalurgia termică a altor neferoase

10 08 04 particule şi praf

10 08 08* zgură salină de la topirea primară şi secundară

10 08 09 alte zguri

10 08 10* scorii şi cruste care sunt inflamabile sau care emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantităţi periculoase

10 08 11 scorii şi cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10

10 08 12* deşeuri cu conţinut de gudron de la producerea anozilor

10 08 13 deşeuri cu conţinut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12

10 08 14 resturi de anozi

10 08 15* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 08 16 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 08 15

10 08 17* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 08 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele menţionate la 10 08 17

10 08 19* deşeuri de la epurarea apelor de răcire cu conţinut de ulei

10 08 20 deşeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele menţionate la 10 08 19

10 08 99 alte deşeuri nespecificate

10 09 deşeuri de la turnarea pieselor feroase

10 09 03 zgura de topitorie

10 09 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05

10 09 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07

10 09 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09

10 09 11* alte particule care conţin substanţe periculoase

10 09 12 alte particule decât cele specificate la 10 09 11

10 09 13* deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 09 13

10 09 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase

10 09 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15

10 09 99 alte deşeuri nespecificate

10 10 deşeuri de la turnarea pieselor neferoase

10 10 03 zgura de topitorie

10 10 05* miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 06 miezuri şi forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05

10 10 07* miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 08 miezuri şi forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07

10 10 09* praf din gazul de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 10 praf din gazul de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09

10 10 11* alte particule cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 12 alte particule, decât cele specificate la 10 10 11

10 10 13* deşeuri de lianţi cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 14 deşeuri de lianţi, altele decât cele specificate la 10 10 13

10 10 15* deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, cu conţinut de substanţe periculoase

10 10 16 deşeuri de agenţi pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15

10 10 99 alte deşeuri nespecificate

10 11 deşeuri de la producerea sticlei şi a produselor din sticlă

10 11 03 deşeuri din fibre de sticlă

10 11 05 particule şi praf

10 11 09* deşeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 10 deşeuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09

10 11 11* deşeuri de sticlă, sub formă de particule fine şi pudră de sticlă cu conţinut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)

10 11 12 deşeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11

10 11 13* nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 14 nămoluri de la şlefuirea şi polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13

10 11 15* deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 16 deşeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15

10 11 17* nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 18 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17

10 11 19* deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase

10 11 20 deşeuri solide de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 10 11 19

10 11 99 alte deşeuri nespecificate

10 12 deşeuri de la fabricarea materialelor ceramice, cărămizilor, ţiglelor şi materialelor de construcţie

10 12 01 deşeuri de la prepararea amestecurilor anterior procesării termice

10 12 03 particule şi praf

10 12 05 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06 forme şi mulaje uzate

10 12 08 deşeuri ceramice, de cărămizi, ţigle sau materiale de construcţie (după procesarea termică)

10 12 09* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 12 10 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09

10 12 11* deşeuri de la smălţuire cu conţinut de metale grele

10 12 12 deşeuri de la smălţuire, altele decât cele specificate la 10 12 11

10 12 13 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

10 12 99 alte deşeuri nespecificate

10 13 deşeuri de la fabricarea cimentului, varului şi gipsului, a articolelor şi produselor derivate din ele

10 13 01 deşeuri de la prepararea amestecului, anterior procesării termice

10 13 04 deşeuri de la calcinarea şi hidratarea varului

10 13 06 particule şi praf (cu excepţia 10 13 12 şi 10 13 13)

10 13 07 nămoluri şi turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09* deşeuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu conţinut de azbest

10 13 10 deşeuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09

10 13 11 deşeuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 şi 10 13 10

10 13 12* deşeuri solide de la epurarea gazelor cu conţinut de substanţe periculoase

10 13 13 deşeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12

10 13 14 deşeuri de beton şi nămoluri cu beton

10 13 99 alte deşeuri nespecificate

10 14 deşeuri de la crematorii

10 14 01* deşeuri de la spălarea gazelor cu conţinut de mercur

 

11 Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi altor materiale; hidrometalurgie neferoasă

11 01 deşeuri de la tratarea chimică de suprafaţă şi acoperirea metalelor şi altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalină, de fabricare a anozilor)

11 01 05* acizi de decapare

11 01 06* acizi fără altă specificaţie

11 01 07* baze de decapare

11 01 08* nămoluri cu conţinut de fosfaţi

11 01 09* nămoluri şi turte de filtrare cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 10 nămoluri şi turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09

11 01 11* lichide apoase de clătire cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 12 lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11

10 01 13* deşeuri de degresare cu conţinut de substanţe periculoase

11 01 14 deşeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

11 01 15* eluaţi şi nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni care conţin substanţe periculoase

11 01 10* răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

11 01 98* alte deşeuri conţinând substanţe periculoase

11 01 99 alte deşeuri nespecificate

11 02 deşeuri din procesele de hidrometalurgie neferoasă

11 02 02* nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

11 02 03 deşeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluţie

11 02 05* deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu conţinut de substanţe periculoase

11 02 06 deşeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05

11 02 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

11 02 99 alte deşeuri nespecificate

11 03 nămoluri şi solide de la procesele de călire

11 03 01* deşeuri cu conţinut de cianuri

11 03 02* alte deşeuri

11 08 deşeuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 01 zinc dur

11 05 02 cenuşă de zinc

11 05 03* deşeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04* baie uzată

11 05 99 alte deşeuri nespecificate

 

12 Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice

12 01 deşeuri de la modelarea şi tratamentul fizic şi mecanic al suprafeţelor metalelor şi materialelor plastice

12 01 01 pilitură şi şpan feros

12 01 02 praf şi suspensii de metale feroase

12 01 03 pilitură şi şpan neferos

12 01 04 praf şi particule de metale neferoase

12 01 05 pilitură şi şpan de materiale plastice

12 01 06* uleiuri minerale de ungere uzate cu conţinut de halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 07* uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)

12 01 08* emulsii şi soluţii de ungere uzate cu conţinut de halogeni

12 01 09* emulsii şi soluţii de ungere uzate fără halogeni

12 01 10* uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12* ceruri şi grăsimi uzate

12 01 13 deşeuri de la sudură

12 01 14* nămoluri de la maşini-unelte cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 15 nămoluri de la maşini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

12 01 16* deşeuri de materiale de sablare cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 17 deşeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16

12 01 18* nămoluri metalice (de la mărunţire, honuire, lepuire) cu conţinut de ulei

12 01 19* uleiuri de ungere uşor biodegradabile

12 01 20* piese de polizare uzate mărunţite şi materiale de polizare mărunţite cu conţinut de substanţe periculoase

12 01 21 piese uzate de polizare mărunţite şi materiale de polizare mărunţite, altele decât cele specificate la 12 01 20

12 01 99 alte deşeuri nespecificate

12 03 deşeuri de la procesele de degresare cu apă sau abur (cu excepţia 11)

12 03 01* lichide apoase de spălare

12 03 02* deşeuri de la degresarea cu abur

 

13 Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

13 01 deşeuri de uleiuri hidraulice

13 01 01* uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB1

13 01 04* emulsii clorurate

13 01 05* emulsii neclorurate

13 01 09* uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10* uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11* uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12* uleiuri hidraulice uşor biodegradabile

13 01 13* alte uleiuri hidraulice

13 02 uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 04* uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 05* uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 06* uleiuri sintetice de motor, de transmisie şi de ungere

13 02 07* uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere uşor biodegradabile

13 02 08* alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere

13 03 deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 01* uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB

13 03 05* uleiuri minerale clorinate izolante şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

13 03 07* uleiuri minerale neclorinate izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 08* uleiuri sintetice izolante şi de transmitere a căldurii

13 03 09* uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii uşor biodegradabile

13 03 10* alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii

13 04 uleiuri de santină

13 04 01* uleiuri de santină din navigaţia pe apele interioare

13 04 02* uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

13 04 03* uleiuri de santină din alte tipuri de navigaţie

13 05 deşeuri de la separarea ulei/apă

13 05 01* solide din paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă

13 05 02* nămoluri de la separatoarele ulei/apă

13 05 03* nămoluri de intercepţie

13 05 06* ulei de la separatoarele ulei/apă

13 05 07* ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

13 05 08* amestecuri de deşeuri de la paturile de nisip şi separatoarele ulei/apă

13 07 deşeuri de combustibili lichizi

13 07 01* ulei combustibil şi combustibil diesel

13 07 02* benzină

13 07 03* alţi combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08 alte deşeuri uleioase nespecificate

13 08 01* nămoluri şi emulsii de la desalinizare

13 08 02* alte emulsii

13 08 99* alte deşeuri nespecificate

 

14 Deşeuri se solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare (cu excepţia 07 şi 08)

14 06 deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi agenţi de propulsare pentru formarea spumei şi a aerosolilor

14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02* alţi solvenţi halogenaţi şi amestecuri de solvenţi

14 06 03* alţi solvenţi şi amestecuri de solvenţi

14 06 04* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de solvenţi halogenaţi

14 06 05* nămoluri sau deşeuri solide cu conţinut de alţi solvenţi

 

15 Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte

15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat)

15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 05 ambalaje de materiale compozite

15 01 06 ambalaje amestecate

15 01 07 ambalaje de sticlă

15 01 09 ambalaje din materiale textile

15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase

15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi echipamente de protecţie

15 02 02* absorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificaţie), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecţie contaminată cu substanţe periculoase

15 02 03 absorbanţi, materiale filtrante, materiale de lustruire şi îmbrăcăminte de protecţie, altele decât cele specificate la 15 02 02

 

16 Deşeuri nespecificate în altă parte

16 01 vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport în afara drumurilor) şi deşeuri de la dezmembrarea vehiculelor casate şi întreţinerea vehiculelor (cu excepţia 13, 14, 16 06 şi 16 08)

16 01 03 anvelope scoase din uz

16 01 04* vehicule scoase din uz

16 01 06 vehicule scoase din uz, care nu conţin lichide sau alte componente periculoase

16 01 07* filtre de ulei

16 01 08* componente cu conţinut de mercur

16 01 09* componente cu conţinut de PCB

16 01 10* componente explozive (de ex. perne de protecţie (air bags))

16 01 11* plăcuţe de frână cu conţinut de azbest

16 01 12 plăcuţe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11

16 01 13* lichide de frână

16 01 14* fluide antigel cu conţinut de substanţe periculoase

16 01 15 fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14

16 01 16 rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17 metale feroase

16 01 18 metale neferoase

16 01 19 materiale plastice

16 01 20 sticlă

16 01 21* componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 şi 16 01 13 şi 16 01 14

16 01 22 componente fără altă specificaţie

16 01 99 alte deşeuri nespecificate

16 02 deşeuri de la echipamente electrice şi electronice

16 02 09* transformatori şi condensatori conţinând PCB

16 02 10* echipamente casate cu conţinut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 01 09

16 02 11* echipamente casate cu conţinut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC

16 02 12* echipamente casate cu conţinut de azbest liber

16 02 13* echipamente casate cu conţinut de componente periculoase2 altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

16 02 14 echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13

16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15

16 03 grupe nespecificate şi produse neobişnuite

16 03 03* deşeuri anorganice cu conţinut de substanţe periculoase

16 03 04 deşeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03

16 03 05* deşeuri organice cu conţinut de substanţe periculoase

16 03 06 deşeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

16 04 deşeuri de explozivi

16 04 01* deşeuri de muniţie

16 04 02* deşeuri de artificii

16 04 03* alte deşeuri de explozivi

16 05 containere pentru gaze sub presiune şi chimicale expirate

16 05 04* butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conţinut de substanţe periculoase

16 05 05 butelii de gaze sub presiune cu conţinut de alte substanţe decât cele specificate la 16 05 04

16 05 06* substanţe chimice de laborator constând din sau conţinând substanţe periculoase inclusiv amestecurile de substanţe chimice de laborator

16 05 07* substanţe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conţinând substanţe periculoase

16 05 08* substanţe chimice organice de laborator expirate, constând din sau conţinând substanţe periculoase

16 05 09 substanţe chimice expirate, altele decât cele menţionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06 baterii şi acumulatori

16 06 01* baterii cu plumb

16 06 02* baterii cu Ni-Cd

16 06 03* baterii cu conţinut de mercur

16 06 04 baterii alcaline (cu excepţia 16 06 03)

16 06 05 alte baterii şi acumulatori

16 06 06* electroliţi colectaţi separat din baterii şi acumulatori

16 07 deşeuri de la curăţarea cisternelor de transport şi de stocare (cu excepţia 05 şi 13)

16 07 08* deşeuri cu conţinut de ţiţei

16 07 09* deşeuri conţinând alte substanţe periculoase

16 07 99 alte deşeuri nespecificate

16 08 catalizatori uzaţi

16 08 01 catalizatori uzaţi cu conţinut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepţia 16 08 07)

16 08 02* catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale periculoase3 sau compuşi ai metalelor tranziţionale periculoase

16 08 03 catalizatori uzaţi cu conţinut de metale tranziţionale sau compuşi ai metalelor tranziţionale, fără alte specificaţii

16 08 04 catalizatori uzaţi de la cracare catalitică (cu excepţia 16 08 07)

16 08 05* catalizatori uzaţi cu conţinut de acid fosforic

16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07* catalizatori uzaţi contaminaţi cu substanţe periculoase

16 09 substanţe oxidante

16 09 01* permanganaţi, de ex. permanganat de potasiu

16 09 02* cromaţi, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu

16 09 03* peroxizi, de ex. apă oxigenată

16 09 04* substanţe oxidante, fără alte specificaţii

16 10 deşeuri lichide apoase destinate tratării în afara unităţii

16 10 01* deşeuri lichide apoase cu conţinut de substanţe periculoase

16 10 02 deşeuri lichide apoase, altele decât cele menţionate la 16 10 01

16 10 03* concentrate apoase cu conţinut de substanţe periculoase

16 10 04 concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

16 11 deşeuri de căptuşire şi refractare

16 11 01* materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 02 materiale de căptuşire şi refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01

16 11 03* alte materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 04 materiale de căptuşire şi refractare din procesele metalurgice, altele decât cele menţionate la 16 11 03

16 11 05* materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, cu conţinut de substanţe periculoase

16 11 06 materiale de căptuşire şi refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05

 

17 Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)

17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

17 01 01 beton

17 01 02 cărămizi

17 01 03 ţigle şi materiale ceramice

17 01 06* amestecuri sau fracţii separate de beton, cărămizi, ţigle sau materiale ceramice cu conţinut de substanţe periculoase

17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

17 02 lemn, sticlă şi materiale plastice

17 02 01 lemn

17 02 02 sticlă

17 02 03 materiale plastice

17 02 04* sticlă, materiale plastice sau lemn cu conţinut de sau contaminate cu substanţe periculoase

17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huilă şi produse gudronate

17 03 01* asfalturi cu conţinut de gudron de huilă

17 03 02 asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

17 03 03* gudron de huilă şi produse gudronate

17 04 metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01 cupru, bronz, alamă

17 04 02 aluminiu

17 04 03 plumb

17 04 04 zinc

17 04 05 fier şi oţel

17 04 06 staniu

17 04 07 amestecuri metalice

17 04 09* deşeuri metalice contaminate cu substanţe periculoase

17 04 10* cabluri cu conţinut de ulei, gudron sau alte substanţe periculoase

17 04 11 cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

17 05 pământ (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre şi deşeuri de la dragare

17 05 03* pământ şi pietre cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 04 pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

17 05 05* deşeuri de la dragare cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 06 deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

17 05 07* resturi de balast cu conţinut de substanţe periculoase

17 05 08 resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

17 06 materiale izolante şi materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 06 01* materiale izolante cu conţinut de azbest

17 06 03* alte materiale izolante constând din sau cu conţinut de substanţe periculoase

17 06 04 materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03

17 06 05* materiale de construcţie cu conţinut de azbest

17 08 materiale de construcţie pe bază de gips

17 08 01* materiale de construcţie pe bază de gips contaminate cu substanţe periculoase

17 08 02 materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

17 09 alte deşeuri de la construcţii şi demolări

17 09 01* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de mercur

17 09 02* deşeuri de la construcţii şi demolări cu conţinut de PCB (de ex: cleiuri cu conţinut de PCB, duşumele pe bază de răşini cu conţinut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu PCB, condensatori cu conţinut de PCB)

17 09 03* alte deşeuri de la construcţii şi demolări (inclusiv amestecuri de deşeuri) cu conţinut de substanţe periculoase

17 09 04 amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03

 

18 Deşeuri rezultate din activităţile unităţilor sanitare şi din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu au legătură directă cu activitatea sanitară)

18 01 deşeuri rezultate din activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament desfăşurate în unităţile sanitare

18 01 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 01 03)

18 01 02 fragmente şi organe umane, inclusiv recipienţi de sânge şi sânge conservat (cu excepţia 18 01 03)

18 01 03* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor

18 01 04 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecţiilor (de ex: îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte disponibilă, scutece)

18 01 06* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase

18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

18 01 08* medicamente citotoxice şi citostatice

18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

18 01 10* deşeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02 deşeuri din unităţile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament şi prevenire a bolilor

18 02 01 obiecte ascuţite (cu excepţia 18 02 02)

18 02 02* deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor

18 02 03 deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor

18 02 05* chimicale constând din sau conţinând substanţe periculoase

18 02 06 chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

18 02 07* medicamente citotoxice şi citostatice

18 02 08 medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

 

19 Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial

19 01 deşeuri de la incinerarea sau piroliza deşeurilor

19 01 02 materiale feroase din cenuşile de ardere

19 01 05* turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06* deşeuri lichide apoase de la epurarea gazelor şi alte deşeuri lichide apoase

19 01 07* deşeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10* cărbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11* cenuşi de ardere şi zguri cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 12 cenuşi de ardere şi zguri, altele decât cele menţionate la 19 01 11

19 01 13* cenuşi zburătoare cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 14 cenuşi zburătoare, altele decât cele menţionate la 19 01 13

19 01 15* praf de cazan cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 16 praf de cazan, altul decât cel menţionat la 19 01 15

19 01 17* deşeuri de piroliză cu conţinut de substanţe periculoase

19 01 18 deşeuri de piroliză, altele decât cele menţionate la 19 01 17

19 01 19 nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99 alte deşeuri nespecificate

19 02 deşeuri de la tratarea fizico-chimică a deşeurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 03 deşeuri preamestecate conţinând numai deşeuri nepericuloase

19 02 04* deşeuri preamestecate conţinând cel puţin un deşeu periculos

19 02 05* nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 06 nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05

19 02 07* ulei şi concentrate de la separare

19 02 08* deşeuri lichide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 09* deşeuri solide combustibile cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 10 deşeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 şi 19 02 09

19 02 11* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

19 02 99 alte deşeuri nespecificate

19 03 deşeuri stabilizate/solidificate4

19 03 04* deşeuri încadrate ca periculoase, parţial5 stabilizate

19 03 05 deşeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

19 03 06* deşeuri încadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07 deşeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

19 04 deşeuri vitrificate şi deşeuri de la vitrificare

19 04 01 deşeuri vitrificate

19 04 02* cenuşă zburătoare sau alte deşeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03* faza solidă nevitrificată

19 04 04 deşeuri lichide apoase de la vitrificarea deşeurilor

19 05 deşeuri de la tratarea aerobă a deşeurilor solide

19 05 01 fracţiunea necompostată din deşeurile municipale şi asimilabile

19 05 02 fracţiunea necompostată din deşeurile animaliere şi vegetale

19 05 03 compost fără specificarea provenienţei

19 05 99 alte deşeuri nespecificate

19 06 deşeuri de la tratarea anaerobă a deşeurilor

19 06 03 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale

19 06 04 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor municipale

19 06 05 faza lichidă de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale

19 06 06 faza fermentată de la tratarea anaerobă a deşeurilor animale şi vegetale

19 06 99 alte deşeuri nespecificate

19 07 levigate din halde

19 07 02* levigate din depozite de deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase

19 07 03 levigate din depozite de deşeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02

19 08 deşeuri nespecificate de la staţiile de epurare a apelor reziduale

19 08 01 deşeuri reţinute pe site

19 08 02 deşeuri de la deznisipatoare

19 08 05 nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

19 08 06* răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07* soluţii sau nămoluri de la regenerarea răşinilor schimbătoare de ioni

19 08 08* deşeuri ale sistemelor cu membrană cu conţinut de metale grele

19 08 09 amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din sectorul uleiurilor şi grăsimilor comestibile

19 08 10* amestecuri de grăsimi şi uleiuri de la separarea amestecurilor apă/ulei din alte sectoare decât cel specificat la 19 08 09

19 08 11* nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale

19 08 12 nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

19 08 13* nămoluri cu conţinut de substanţe periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14 nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decât cele specificate la 19 08 13

19 08 99 alte deşeuri nespecificate

19 09 deşeuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obţinerea apei pentru uz industrial

19 09 01 deşeuri solide de la filtrarea primară şi separarea cu site

19 09 02 nămoluri de la limpezirea apei

19 09 03 nămoluri de la decarbonatare

19 09 04 cărbune activ epuizat

19 09 05 răşini schimbătoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06 soluţii şi nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

19 09 99 alte deşeuri nespecificate

19 10 deşeuri de la mărunţirea deşeurilor cu conţinut de metale

19 10 01 deşeuri de fier şi oţel

19 10 02 deşeuri neferoase

19 10 03* fracţii de şpan uşor şi praf conţinând substanţe periculoase

19 10 04 fracţii de şpan uşor şi praf, altele decât cele specificate la 19 10 03

19 10 05* alte fracţii cu conţinut de substanţe periculoase

19 10 06 alte fracţii decât cele specificate la 19 10 05

19 11 deşeuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 01* argile de filtrare epuizate

19 11 02* gudroane acide

19 11 03* deşeuri lichide apoase

19 11 04* deşeuri de la spălarea combustibililor cu baze

19 11 05* nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii cu conţinut de substanţe periculoase

19 11 06 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii, altele decât cele specificate la 19 11 05

19 11 07* deşeuri de la spălarea gazelor de ardere

19 11 99 alte deşeuri nespecificate

19 12 deşeuri de la tratarea mecanică a deşeurilor (ele ex. sortare, mărunţire, compactare, granulare) nespecificate în altă poziţie a catalogului 19 12 01 hârtie şi carton

19 12 02 metale feroase

19 12 03 metale neferoase

19 12 04 materiale plastice şi de cauciuc

19 12 05 sticlă

19 12 06* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 07 lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

19 12 08 materiale textile

19 12 09 minerale (de ex: nisip, pietre)

19 12 10 deşeuri combustibile (rebuturi de derivaţi de combustibili)

19 12 11* alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor cu conţinut de substanţe periculoase

19 12 12 alte deşeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deşeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

19 13 deşeuri de la lucrări de remediere a solului şi apelor subterane

19 13 01* deşeuri solide de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 02 deşeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

19 13 03* nămoluri de la remedierea solului cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 04 nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

19 13 05* nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 06 nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

19 13 07* deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu conţinut de substanţe periculoase

19 13 08 deşeuri lichide apoase şi concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

 

20 Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat

20 01 fracţiuni colectate separat (cu excepţia 15 01)

20 01 01 hârtie şi carton

20 01 02 sticlă

20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine

20 01 10 îmbrăcăminte

20 01 11 textile

20 01 13* solvenţi

20 01 14* acizi

20 01 15* baze

20 01 17* substanţe chimice fotografice

20 01 19* pesticide

20 01 21* tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur

20 01 23* echipamente abandonate cu conţinut de CFC (clorofluorocarburi)

20 01 25 uleiuri şi grăsimi comestibile

20 01 26* uleiuri şi grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25

20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini conţinând substanţe periculoase

20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini, altele decât cele specificate la 20 01 27

20 01 29* detergenţi cu conţinut de substanţe periculoase

20 01 30 detergenţi, alţii decât cei specificaţi la 20 01 29

20 01 31* medicamente citotoxice şi citostatice

20 01 32 medicamente, altele decât cele menţionate la 20 01 31

20 01 33* baterii şi acumulatori incluşi în 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 şi baterii şi acumulatori nesortaţi conţinând aceste baterii

20 01 34 baterii şi acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33

20 01 35* echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 şi 20 01 23 cu conţinut de componenţi periculoşi

20 01 36 echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35

20 01 37* lemn cu conţinut de substanţe periculoase

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

20 01 39 materiale plastice

20 01 40 metale

20 01 41 deşeuri de la curăţatul coşurilor

20 01 99 alte fracţii, nespecificate

20 02 deşeuri din grădini şi parcuri (incluzând deşeuri din cimitire)

20 02 01 deşeuri biodegradabile

20 02 02 pământ şi pietre

20 02 03 alte deşeuri nebiodegradabile

20 03 alte deşeuri municipale

20 03 01 deşeuri municipale amestecate

20 03 02 deşeuri din pieţe

20 03 03 deşeuri stradale

20 03 04 nămoluri din fosele septice

20 03 06 deşeuri de la curăţarea canalizării

 

Ecologizare Mediu S.R.L. este o firma specializata in asigurarea serviciilor de consultanta de mediu eficiente si personalizate pe diferite domenii de activitate

Lista codurilor de deseuri

S.C. Ecologizare Mediu S.R.L.

”Pentru o lume mai buna, mai curata si mai sanatoasa.

Seriozitate, eficienta si profesionalism”