Ecologizare Mediu - Coduri deseuri
Ecologizare Mediu

SOLUTII INTEGRATE DE MEDIU

CONSULTANTA DE MEDIU

Telefon contact Ecologizare Mediu
E-mail contact Ecologizare Mediu
Facebook Ecologizare Mediu

Lista codurilor de deseuri, inclusiv deseurile periculoase(*)

 

Categorii de deseuri

01. Deşeuri de la explorarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor

02. Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor

03. Deşeuri de la prelucrarea lemnului şi producerea plăcilor şi mobilei, pastei de hârtie, hârtiei şi cartonului

04. Deşeuri din industriile pielăriei, blănăriei şi textilă

05. Deşeuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale şi tratarea pirolitică a cărbunilor

06. Deşeuri din procese chimice anorganice

07. Deşeuri din procese chimice organice

08. Deşeuri de la producerea, prepararea, furnizarea şi utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri şi emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor şi cernelurilor tipografice

09. Deşeuri din industria fotografică

10. Deşeuri din procesele termice

11. Deşeuri de la tratarea chimică a suprafeţelor şi acoperirea metalelor şi a altor materiale; hidrometalurgie neferoasă

12. Deşeuri de la modelarea, tratarea mecanică şi fizică a suprafeţelor metalelor şi a materialelor plastice

13. Deşeuri uleioase şi deşeuri de combustibili lichizi (cu excepţia uleiurilor comestibile şi a celor din capitolele 05, 12 şi 19)

14. Deşeuri de solvenţi organici, agenţi de răcire şi carburanţi (cu excepţia 07 şi 08)

15. Deşeuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante şi îmbrăcăminte de protecţie, nespecificate în altă parte

16. Deşeuri nespecificate în altă parte

17. Deşeuri din construcţii şi demolări (inclusiv pământ excavat din amplasamente contaminate)

18. Deşeuri din activităţi de ocrotire a sănătăţii umane sau din activităţi veterinare şi/sau cercetări conexe (cu excepţia deşeurilor de la prepararea hranei în bucătării sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sănătăţii)

19. Deşeuri de la instalaţii de tratare a reziduurilor, de la staţiile de epurare a apelor uzate şi de la tratarea apelor pentru alimentare cu apă şi uz industrial

20. Deşeuri municipale şi asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, inclusiv fracţiuni colectate separat

 

01 Deşeuri rezultate de la exploatarea minieră şi a carierelor şi de la tratarea fizică şi chimică a mineralelor

01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor

01 01 01 deşeuri de la excavarea minereurilor metalifere

01 01 02 deşeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere

01 03 deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 04* reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05* alte reziduuri cu conţinut de substanţe periculoase

01 03 06 reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 şi 01 03 05

01 03 07* alte deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor metalifere

01 03 08 deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 09 nămoluri roşii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07

01 03 99 alte deşeuri nespecificate

01 04 deşeuri de la procesarea fizică şi chimică a minereurilor nemetalifere

01 04 07* deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase de la procesarea fizicăşi chimică a minereurilor nemetalifere

01 04 08 deşeuri de pietriş şi spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 09 deşeuri de nisip şi argilă

01 04 10 deşeuri sub formă de praf şi pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 11 deşeuri de la procesarea leşiei şi rocilor, care conţin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 12 reziduuri şi alte deşeuri de la spălarea şi purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 şi 01 04 11

01 04 13 deşeuri de la tăierea şi şlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07

01 04 99 alte deşeuri nespecificate

01 05 noroaie de foraj şi alte deşeuri de la forare

01 05 04 deşeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce

01 05 05* deşeuri şi noroaie de foraj cu conţinut de uleiuri

01 05 06* noroaie de foraj şi alte deşeuri de forare cu conţinut de substanţe periculoase

01 05 07 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06

01 05 08 noroaie de foraj şi deşeuri cu conţinut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06

01 05 99 alte deşeuri nespecificate

 

02 Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit, de la prepararea şi procesarea alimentelor

02 01 deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, silvicultură, vânătoare şi pescuit

02 01 01 nămoluri de la spălare şi curăţare

02 01 02 deşeuri de ţesuturi animale

02 01 03 deşeuri de ţesuturi vegetale

02 01 04 deşeuri de materiale plastice (cu excepţia ambalajelor)

02 01 06 dejecţii animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie) colectate separat şi tratate în afara incintei

02 01 07 deşeuri din exploatarea forestieră

02 01 08* deşeuri agrochimice cu conţinut de substanţe periculoase

02 01 09 deşeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08

02 01 10 deşeuri metalice

02 01 99 alte deşeuri nespecificate

02 02 deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peştelui şi altor alimente de origine animală

02 02 01 nămoluri de la spălare şi curăţare

02 02 02 deşeuri de ţesuturi animale

02 02 03 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 02 04 nămoluri de la epurarea, efluenţilor proprii

02 02 99 alte deşeuri nespecificate

02 03 deşeuri de la prepararea şi procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei,ceaiului şi tutunului; producerea conservelor; prepararea şi fermentarea drojdiei şi extractului de drojdie şi melasei

02 03 01 nămoluri de la spălare, curăţare, decojire, centrifugare şi separare

02 03 02 deşeuri de agenţi de conservare

02 03 03 deşeuri de la extracţia cu solvenţi

02 03 04 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 03 05 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 03 99 alte deşeuri nespecificate

02 04 deşeuri de la procesarea zahărului

02 04 01 nămoluri de la curăţarea şi spălarea sfeclei de zahăr

02 04 02 deşeuri de carbonat de calciu

02 04 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 04 99 alte deşeuri nespecificate

02 05 deşeuri din industria produselor lactate

02 05 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 05 02 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 05 99 alte deşeuri nespecificate

02 06 deşeuri din industria produselor de panificaţie şi cofetărie

02 06 01 materii care nu se pretează consumului sau procesării

02 06 02 deşeuri de agenţi de conservare

02 06 03 nămoluri de la epurarea efluenţilor proprii

02 06 99 alte deşeuri nespecificate

02 07 deşeuri de la p